Teologisk utbildning i Tanzania

Björn Strömvall är pastor i Västerås, men uppvuxen delvis i Afrika. Björn har bott i Växjö och arbetat i Ulriksbergskyrkan. Han reser regelbundet till Tanzania, utsänd av Evangeliska Frikyrkan (EFK), för att medverka på en fortbildningskonferens för bibellärare.

Teologisk utbildning är angeläget. Blivande pastorer behöver ges möjlighet att fördjupa sig i Bibeln och dess relevans för oss idag. Som kristna och som kyrka behöver vi vara förankrade i både Bibeln och vår samtid.

Den avgörande faktorn för god utbildning är inte hur mycket teknik det finns i klassrummet utan om det finns en god lärare. Läraren är helt avgörande för god teologisk utbildning.

Därför är Ulriksbergskyrkan med och genomför den här fortbildningskonferensen, genom att stödja och ge underhåll till Björn Strömvall.