Hitta vad Gud tänkt för dig!

Att vara kristen innebär att leva i en personlig relation med Jesus och ha sin identitet i att jag är Guds älskade. Genom den helige Ande utrustar Gud oss med olika gåvor och passioner och sänder oss in i olika uppdrag, där vi får ge vårt bidrag utifrån det Gud utrustat oss med. Drivkraften för vår tjänst är vår kärlek till Jesus och syftet att göra Jesus känd för fler människor! Vi brukar prata om åtta olika områden där du, med dina speciella gåvor, kan hitta ditt sätt att tjäna Gud. 

Vilket uppdrag har Gud för dig? Tryck på områdena nedan för att läsa mer.

Kontakta gärna någon av oss som arbetar i kyrkan för att prata vidare!

 

TÄNKA UTANFÖR BOXEN

Du kan se utanför det vanliga mönstret.Du bär på visioner för något större och blir frustrerad när allt går sin vanliga lunk. Du är en viktig del i Guds församling för att vi ska våga ta nya kliv.

Vilket är ditt nästa steg?

UTTRYCK DIG GENOM SKAPANDE

Du längtar efter att göra Jesus känd och synlig på olika kreativa sätt genom musik, konst, dans, drama… Du vill att människor ska bli berörda av Jesus genom ditt skapande.

Har du berättat vad du kan?

FÖRKLARA BIBELN FÖR ANDRA

Du har en längtan efter att få förklara Bibeln för andra, så att de växer och mognar i sin tro och formas till Jesu lärjungar. Detta går att göra för alla åldrar och på många sätt, från det enskilda samtalet till att undervisa hela församlingen.

Har du hittat ditt forum?

BERÄTTA OM DIN TRO

Du längtar efter att berätta om din tro för människor som ännu inte känner Jesus. Alla är vi, som Jesu lärjungar, hans vittnen. Somliga har Anden utrustat med en djupare längtan att göra Jesus trodd, älskad och känd.

Kanske är du en av dem?

VISA KÄRLEK I HANDLING

Du längtar efter att få visa omsorg på olika sätt. Alla ska vi, som Jesu lärjungar, visa barmhärtighet. Detta är mission i praktisk handling. Hos några finns en djupare barmhärtighet nedlagd.

Kanske är du en av dem?

LEDA MÄNNISKOR IN I GUDS NÄRHET

Du brinner för att se människor hänge sig åt Jesus i bön och tillbedjan. Du vill se det övernaturliga bli naturligt i församlingen och längtar efter att hjälpa människor upptäcka glädjen, kraften och vilan i Guds närhet.

Har du hittat en plats för din längtan?

GE ETT HANDTAG

Du ser de praktiska behoven och har viljan att göra något åt dem. Det kan vara allt ifrån att ställa i ordning efter en samling, duka till en fest, byta glödlampor eller rensa stuprännor till att bygga en scen eller flytta en vägg.

Vet du hur viktig du är?

SKAPA ORDNING OCH REDA

Du tycker om att skapa ordning och reda. Din förmåga att ha överblick, samordna och fullfölja är värdefull. Den frigör andra gåvor i Guds församling.

Har du förstått hur viktig du är?