Spanien

I Spanien understöder Ulriksbergskyrkan familjen Mehmedovic. De bor och arbetar i Spaniens tredje största stad Valencia. Ferro och Anna-Maria arbetar med församlingsutveckling och församlingsplantering. En del av deras arbete är också av social karaktär där de samarbetande församlingarna förser de allra fattigaste med mat. De verkar också för att göra Jesus synlig trodd och efterföljd bland motorcyklister och deras familjer. Spanien har ca 5 miljoner motorcyklister och många motorcykelklubbar.