Serbien

I norra Serbien ligger regionen som kallas Banaten. Det är en del av Serbien som förr tillhörde Rumänien vilket gör att många har rumänska som modersmål. Det är en liten region där staden Vrsac är huvudort. Utöver den staden består regionen av mindre samhällen och byar.

Tillsammans med församlingar i Pingstunionen arbetar Jon och Margareta Pitik som missionärer understöd sa bland annat av Ulriksbergskyrkan. Den största församlingen är i Vrsac och består av ungefär 60 medlemmar, de andra församlingarna är små eller mycket små. Medelåldern är hög i församlingarna och därför är barn och ungdomar i fokus för arbetet.

Arbetet växte fram med sommarläger för barn i byn Voivodinci, som med åren utvecklats till vår, sommar och höstläger med flera hundra barn och ungdomar som kommer. De allra flesta från familjer som helt saknar kristen tro. Matilda Sallbring, ungdomspastor i Pingstkyrkan Hässleholm, har en del av sin tjänst för att ansvara för lägren.

Utifrån detta arbetar vi också med läxhjälp i de olika byarna där det finns kapell och kyrkor. Läxhjälpen är i engelska och matematik, men också alltid en samling där evangeliet berättas.

Det finns många familjer som har det mycket tufft ekonomiskt vilket gör att det finns ett pågående arbete med matkasseutdelning och kläder och skor som ges till familjer i behov.

Genom detta byggs förtroende i ett samhälle där pingstvänner är sektstämplade. Det gör att nya dörrar öppnas hela tiden och samarbete med samhället växer. Vi har förmedlat i samverkan med SAM-hjälp en ambulans till sjukhuset i Vrsac och också köpt in moderna sjukhussängar.

Vi har också möjlighet att skänka en minibuss till Röda Korsets arbete i Vrsac som vi tror kommer att öppna dörrar för framtida samarbete.

I allt detta arbetar församlingarna i Banaten i Serbien tillsammans med en längtan att se nästa generation komma till tro på Jesus.