Närvarande medmänniska

Livet ser så olika ut för oss människor men gemensamt är att vi alla behöver andra människor vi kan samtala med. Under vissa perioder i livet kan det behovet bli större då livet och omständigheterna förändras eller det på ett eller annat sätt kör ihop sig. Då kanske inte de relationer vi annars har riktigt räcker till och vi behöver någon annan som ger sin fulla närvaro och uppmärksamhet. En del av den kristna församlingens uppdrag är att visa omsorg om den enskilda människan, att bära varandras bördor och vägleda varandra. Därför vill vi erbjuda Närvarande medmänniskor, kristna människor med olika erfarenhet och bakgrund som vill finnas till för dig

Önskar du samtal så ringer du 0470–71 13 71 eller skickar e-post till samtal@ulriksbergskyrkan.se Meddela gärna vilken form av samtal du önskar (se nedan) och hur vi enklast kontaktar dig. Återkoppling sker och kontakt förmedlas. Du kan även muntligen kontakta någon av våra pastorer.

Själavårdssamtal

Själavårdssamtal är ett samtal som kan röra hela livet med alla dess olika skiftningar. Erfarenheter som vi bär med oss och som påverkar oss på olika sätt får vi här möjlighet att bearbeta och hjälp att hantera.

Andlig vägledning

Detta är en samtalsform där fokus är på hur gudsrelationen kan få växa och fördjupas. Tillsammans går vi ett stycke av livsvägen genom att lyssna in Guds tilltal och vägledning. Riktningen, snarare än hur långt du har gått, är det viktiga.

Parsamtal

Att leva i en parrelation ger glädje, men kan också vara utmanande och svårt. Parsamtal är en möjlighet att på olika sätt vårda och stärka denna relation. Där kan man få möta ett annat par och samtala/dela erfarenheter utifrån förutsättningarna i sin relation.

I Ulriksbergskyrkan finns en grupp människor som erbjuder att möta dig i olika typer av samtal. Dessa personer har församlingsledningens förtroende samt olika erfarenhet och kompetens som gör dem lämpliga för uppgiften. Samtalen är kostnadsfria och sker under tystnadslöfte.

Önskar du samtala med någon med tystnadsplikt kan du be om att få samtala med någon av våra pastorer.