Samtalsstöd och praktisk hjälp – UBK Omsorg

Livet ser så olika ut för oss människor, men gemensamt är att vi alla behöver andra människor vi kan samtala med. Under vissa perioder i livet kan det behovet bli större då livet och omständigheterna förändras eller det på ett eller annat sätt kör ihop sig. En del av den kristna församlingens uppdrag är att visa omsorg om den enskilda människan, att bära varandras bördor och vägleda varandra. Därför finns i församlingen ett antal sk samtalare med olika erfarenhet och bakgrund som vill finnas till för dig.

Enskilda samtal

Våra samtal kan röra hela livet med alla dess olika skiftningar. Erfarenheter som vi bär med oss och som påverkar oss på olika sätt får vi här möjlighet att bearbeta och hjälp att hantera. Vår samtalsgrupp erbjuder samtal inom ämnen som personlig själavård och andlig vägledning, kris och sorg, församling, teologi, hälsa, livsstil samt relationer och familj. Våra samtalspartners har avgett tystnadslöfte som alltid gäller vid bokade samtal i enskilt rum. För pastorer gäller absolut tystnadsplikt.

Praktisk hjälp och rådgivning

Utifrån församlingens mångfald av resurser kan vi vid behov ibland erbjuda dig vissa praktiska tjänster och ekonomisk rådgivning. 

 

Välkommen att kontakta oss i Omsorgsteamet

Önskar du samtal så kan du ringa 0470–71 13 71 eller skicka mejl till samtal@ulriksbergskyrkan.se. Du är också välkommen att kontakta någon av oss i omsorgsteamet direkt, se nedan.

Omsorgsvärdar

I Ulriksbergskyrkan finns en grupp människor som vill möta dig i olika typer av samtal. Dessa personer har församlingsledningens förtroende samt olika erfarenheter och kompetens. Våra omsorgsvärdar inleder en första kontakt med dig och vid behov vägleder vi dig vidare till någon att samtala med.

Helen Ahlgren

Helen Ahlgren

070-6602100

Lars-Åke Egerbo

Lars-Åke Egerbo

072-7177736

Elisabeth Svensson

Elisabeth Svensson

070-3722223

Richard Ahlberg

Richard Ahlberg

070-3818322

Samtalsgruppen

Om du vill får du gärna kontakta oss direkt. Våra samtal sker under tystnadslöfte. Önskar du samtala med någon med tystnadsplikt kan du be om att få samtala med någon av våra pastorer.

Charlotte Francois

Charlotte Francois

070-6391577

Margita Björkenklint

Margita Björkenklint

073-7189757

Anita Albertson

Anita Albertson

073-4408945

Ana Zapata

Ana Zapata

076-3788331

Marita Markusson

Marita Markusson

070-5584087