Pensionär

I Ulriksbergskyrkan möts människor över generationsgränserna vid olika tillfällen och i olika typer av samlingar. Det finns även mötesplatser som är mer anpassade för dig som har varit med lite längre och som har tid att träffas på dagtid.

RPG

RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap, är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor. RPG vill tillvarata dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre. Organisationen är öppen för alla pensionärer och anhöriga.

Upplever du att kristna värderingar är värdefulla i vår tillvaro är RPG en organisation som kan passa dig. I Växjö är RPG en ekumenisk förening med samlingar i Ulriksbergskyrkan, Equmeniakyrkan och Västrabokyrkan. Samlingarna har olika teman och är öppna för alla oavsett ålder.

 

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Anita Olsson, ordförande

E-post

Tel 073-618 41 63

 

Inga-Lill Wäring  

0703 595 821