Neighbourhood

Med stöd av Allmänna Arvsfonden driver Ulriksbergskyrkan projektet Neighbourhood. Ett arbete som fått stort stöd från såväl kommun och universitet som näringsliv och andra civila aktörer. Vi arbetar för ungas trygghet mot den våld- och narkotikaanknutna kriminaliteten.

Det som gett Neighbourhood mest uppmärksamhet är den sociala innovationen att förpacka framgångsrika, evidensbaserade, motivationsteorier i ett gamification-sammanhang. Med hjälp av ett mobilspel coachar vi ungdomar till utveckling inom våra tre fokusområden: SKOLA, ARBETE och KARAKTÄR och ökar förutsättningarna till ett liv fritt från våld och droger.

Jonathan Ekros är projektledare och ser det som ett spännande sätt att möta ungdomars behov på deras villkor. Genom en app får ungdomarna i projektet samla poäng genom exempelvis läxläsning. Poängen kan sedan användas till aktiviteter som bowling, gocart eller en skidresa. Resultatet blir att ungdomarna gör mer av sitt skolarbete, har högre närvaro i skolan och får framtidsplaner!

Inga unga ska känna att de behöver eller vill välja ett liv i kriminalitet därför är vårt mål att erbjuda ett attraktivt och lättillgängligt alternativ.

Neighbourhood på 3 minuter:

  Vill du engagera dig? Klicka här.

  Vill du läsa mer om Neighbourhood? Besök vår hemsida.

  Du kan också höra av dig till Jonathan Ekros