Moldavien

Vårt missionsengagemang i Moldavien bedrivs via organisationen ASCSN (Association for Children with SpeCial Needs) med stöd av Hoppets Stjärna i Rumänien och pastorspatet Alexandru och Ala Bragari!

Under de senaste åren under Coronapandemin har det varit en verksamhet på sparlåga, då inte Centret har kunnat vara öppet på samma sätt som tidigare. Men man har gjort allt som gått för att barnen som har plats på Centret i dagverksamheten skulle kunna få det stöd de behöver via online- consultationer av pedagogerna, och uteaktiviteter. Vissa perioder har Centret varit öppet med begränsat antal barn. Även föräldrarna har fått stöd och hjälp på olika sätt i denna svåra tid! Några ungdomar har träffats för att laga mat tillsammans, man hade en aktivitet innan jul då man dekorerade julgranen utanför centret och vid påsk förra året, delade man ut påsk-gåvor till familjerna! Det är något man gjort varje år!

Mammorna har träffats varje fredag för samtal och träning och counseling av psykolog, mestadels on-line men även fysiska träffar när det gått!

 

Alpa o Beta kurserna/bibelstudierna gick inte att genomföra som vanligt då restriktionerna inte tillåtit större samlingar och även pga en stor oro för spridning av viruset till personer i riskzon! Men man har haft kontakt på nätet, och vissa har deltagit i Bibelstudiegrupper on-line. Vi fick ett tragiskt besked om att Ala (pastorns fru) drabbats av Cancer och att hon behövde komma till Frankrike för att få vård och behandling. Hon mår bättre nu men får fortsatt behandling.

 

Tyvärr kom kriget i Ukrina precis när Covid-läget börjat se något ljusare ut. Detta påverkar Moldavien mycket!

Det är stor rädsla och oro för vad kriget kan innebära för Moldavien, det är ju deras grannland som är attackerat! Och det finns en del av landet mot Ukraina, Transnistrien som är ryskstyrt ich ryska trupper har kommit dit nu! Odessa i Ukraina ligger ju väldigt nära gränsen, så det är en oro för hur det ska gå!

Fick rapporter om att väldigt många flyktingar kommit över gränsen och man har tagit emot mest i hela Europa per capita! Men många Ukrainare vill komma vidare till bättre rustade länder i Europa och det är nog nödvändigt då Moldavien har det svårt som det är! Dessutom har priserna redan gått upp 2-3 gånger. Så alla får det ännu svårare! Så risken är att även Moldavier börjar lämna landet!

 

På Centret ville man från början av kriget ta emot flyktingar o ge dem härbärge, men det fick de inte för myndigheterna! Det är inte lagligt att använda Centrets lokaler till boende, men nu har landet tydligen fått tillräckligt stöd från EU, så man räknar med att det löser dig.

 

Böneämnen:

  • att kriget får ett slut
  • att människorna kan hantera sin oro
  • att familjerna får återgå till verksamheten i lugn o ro
  • att människor överlämnar sig i Guds händer
  • att Moldaviens ledning fattar kloka beslut
  • att Moldavien använder resurserna på bästa sett
  • att Alpha-o Beta-kurserna och andra träffar och Bibelstudier för föräldrarna kommer igång igen
  • att Ala blir frisk från Cancern
  • att församlingar och organisationer i Moldavien får de resurser de behöver för att bistå människor i nöd

 

Carita Hammarström
Missionsrådet