Moldavien

Moldavien anses vara det fattigaste landet i Europa. Den ekonomiska situationen i landet återspeglas i arbetslösheten och den omfattande utlandsskulden.

Vi stöder ett arbete i Chisinau, för barn med olika funktionshinder genom en fristående organisation ASCSN (Association for Supporting of Children with Special Needs), som driver ett Center i Dorlecht, i utkanten av Chisinau.

På Centret ”New hope” pågår daglig rehabiliteringsverksamhet. Man jobbar för att barnen ska få bo kvar i sina familjer samt ger stöd och avlastning för familjerna och för att barnen ska få rätt stöd och hjälp till möjlig utveckling. Man för barnens talan om deras rättigheter i samhället och har påbörjat ett projekt att få dessa barn integrerade i statliga skolor.

Star of Hope Rumänien har regelbunden kontakt med organisationen och ger stöd till föräldragruppen och har även i samarbete med oss påbörjat Alpha- och Beta-kurser för föräldrarna.