Vad är kristen tro?

Bibeln är tydlig – Gud är till för alla. Gud söker aktivt efter en personlig kontakt med varje människa. Denna kontakt får vi genom tron på Jesus. Jesus öppnade vägen till en relation till Gud för var och en som vill. 

I och med sin död och uppståndelse gav Jesus oss nycklarna till ett evigt liv tillsammans med den Gud som skapat dig och mig. Det som tidigare låg i vägen för att upprätta kontakten mellan Gud och människa (det som Bibeln kallar för synd) vann Jesus över. Bibeln berättar att det enda som vi människor behöver och kan bidra med är att säga ja till Jesus. När vi säger ja till Jesus talar bibeln om att gemenskapen med Gud upprättas. Du och jag får tillträde till Gud som vår far.

 

Vill du veta mer eller samtala med någon om den kristna tron?
Ring 0470-71 13 71 eller skicka ett mail så kontaktar vi dig.

Mer om kristen tro och funderingar på livet i stort behandlas även i
Alpha – en grundkurs i kristen tro.