Missionskonferens Säna

 

EFK Missionskonferens SÄND – 17 okt

Den 17 oktober kl. 09:30 startar EFK:s Missionskonferens. Den är i år utlokaliserad på 11 platser där Ulriksbergskyrkan är en av dem. Det kommer vara en blandning av lokala samtal och gemensamt inspelat material. På varje plats kommer representanter från olika delar av EFK:s organisation att finnas med och leda samtalet. Du hittar mer information och anmälan om du följer den här länken. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer per plats. Konferensavgiften är 100 kr, lunchkostnad tillkommer. Betalning sker på plats.