Indien

I Indien finns många människor som förr ofta benämndes ”kastlösa” eller ”oberörbara”. De utgör idag upp till 300 miljoner och lever i skuggan av det nya välbärgade Indien, där särskild medelklassen fått det mycket bättre. Dessa fattiga människor, som lever utanför kastsystemet, förvägras ofta rätten till fullvärdig utbildning och hälsovård.

Ulriksbergskyrkan stöder två projekt i norra Indien genom Asian Sahyogi Sanstha India (ASSI) som startats av EFK-missionärerna Solevi och Victor John.

En skola i Chehri 

Skolan är en låg- och mellanstadieskola. Den är en del av ett holistiskt projekt som syftar till en genomgripande förändring i samhället. Skolan ligger i ett område med byar utanför staden i Gorakhpur i delstaten Uttar Pradesh. Genom att barnen får lära sig att läsa, skriva och räkna, kan de lättare ta hand om sig själva i framtiden. Föräldrarna tränas för att de ska få förutsättningar att själva ta hand om sina barn. UBK bidrar till undervisningen för sponsring av drygt 15 av elever förutom ett antal barn som har enskilda elevfaddrar.

Tiden under pandemin har varit svår. Under långa perioder har skolan varit stängd, men då har lärarna stöttat eleverna genom att träffa dem i smågrupper utomhus. När detta skrivs (mars 2022) är eleverna glada att skolan har öppnat igen.

Under hösten 2021 bidrog UBK med ett extra bidrag till olika reparationer på skolan.

Slumprojekt i utkanten av Delhi

I huvudstaden Delhi satsar ASSI på att ge utbildning i sömnad till kvinnor, som därigenom kan få en egen inkomst. Där drivs också läsinlärningscenters för barn som växer upp i slummen nära järnvägen. De får hjälp med baskunskaper för att sedan kunna söka in som elever i vanlig kommunal skola. Varje termin är det antal elever som kan påbörja skolgång. Det ger dem en chans att slippa växa upp i utanförskap och kriminalitet.

Även detta projekt har drabbats av pandemin, men medarbetarna har bidragit med hjälp av olika slag för att stödja lokalsamhället. Gå gärna in på hemsidan www.deepfriendship.se eller skriv till fadderbarn@deepfriendship.se för mer information.