Indien

I Indien finns många människor som förr ofta benämndes ”kastlösa” eller ”oberörbara”. De utgör idag upp till 300 miljoner och lever i skuggan av det nya välbärgade Indien, där särskilt medelklassen fått det mycket bättre. Dessa fattiga människor, som lever utanför kastsystemet, förvägras ofta rätten till fullvärdig utbildning och hälsovård. Sedan 2011 har Ulriksbergskyrkan stöttat skolbarns utbildning i norra Indien och från och med 2016 gör vi det i samarbete med Asian Sahyogi Sanstha India, ASSI.

Under en resa till Indien i oktober 2014, fick några församlingsmedlemmar möjlighet att besöka ASSIs arbete bland järnvägsbarn och med församlingsplantering, och även årskonferensen i Varanasi. Ledaren för ASSIs arbete, Victor John, hade en Indienhelg i Växjö i april 2015.

ASSI driver en låg- och mellanstadieskola i Chehri utanför Gorakphur i delstaten Uttar Pradesh. Genom att barnen får lära sig att läsa, skriva och räkna, kan de lättare ta hand om sig själva i framtiden. Runt skolan i Chehri tränas också föräldrar för att de ska ha bättre förutsättningar att själva ta hand om sina barn. I februari 2017 invigdes nya klassrum. Ulriksbergskyrkan stöder skolgången för tolv elever på skolan.

I Delhi, huvudstaden i Indien, har ASSI satsat på att ge utbildning i sömnad till kvinnor, som därigenom kan få en egen inkomst. Där finns också läsinlärningscenters för barn som växer upp i slummen nära järnvägen. De får hjälp med baskunskaper för att sedan kunna söka in som elever i en vanlig kommunal skola. Utan skolgång är det stor risk att de hamnar i utanförskap och kriminalitet. UBK bidrar till att göra detta möjligt.

För mer information, skriv till: fadderbarn@deepfriendship.se