Välkommen till våra gudstjänster i höst!

Under september finns det fyra samlingar att välja på varje söndag för att anpassa oss till FHMs krav att samla max 50 personer vid varje tillfälle. Du ser hur många som anmält sig till respektive samling och kan kryssa i vilken samling du vill gå på som inte fyllt maxantalet. Maxantalet på varje gudstjänst är 50 stycken. Du kan välja en av följande, ingen anmälan till Deluxe.

08:30 Bibelstudium över dagens tema (ej 4 oktober)
10:00 Gudstjänst – denna kan du också se streamad på webben (Deluxe – parallell samling för barnen)
11:30 Gudstjänst
18:00 Lovsångsgudstjänst

 

Du behöver boka din plats – anmäl dig här!

OBS! Viktigt att bara anmäla en person i taget nedan. Vänligen respektera max-antalet och anmäl dig inte om samlingen har 50 deltagare.

Kryssa i önskad samling för söndagen den 4/10:
Anmäl