Hemgrupp

Vi erbjuder dig som vill att vara med i en hemgrupp, där du tillsammans med andra kan växa som människa och kristen. En hemgrupp är en mindre grupp människor på upp till ett tiotal personer, som träffas regelbundet för att hjälpa varandra i processen att bli mer lika Jesus. Vår vision är att du i den lilla gruppen ska få möjlighet att på ett personligt sätt dela livet mitt där du står just nu och bli uppmuntrad och utmanad av de andra i gruppen att leva ut din tro i vardagen, i ord och handling. Hemgruppen är en plats för gemenskap och omsorg om hela människan – ande, kropp och själ.

Vill du veta mer om våra hemgrupper och kanske vara med i en?

Maila oss på gärna på adressen hemgrupp@ulriksbergskyrkan.se