Engagera dig

Vi har många aktiviteter och projekt igång i kyrkan. Vi behöver dig!

Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon.

Kreativt

Intresserad av lovsång? – Anette

Barn

Intresserad av att hjälpa till i barnverksamheten? – Armin

Neighbourhood

Intresserad av att vara volontär på Neighbourhood? – kolla hemsidan

Teknik & media

Intresserad av teknik & ljud? – Anette

Intresserad av fotografi? – Armin

Ungdom

Intresserad av att hjälpa till med ungdomarna? – Linda

Mission

Kolla in våran sida för mission här

Socialt

Intresserad av vårt sociala arbete? – Joel eller Lisa

Unga vuxna

Intresserad av att hjälpa med Unga vuxna? – Joel

Språkgrupper

Grupo hispano aqui