CR – Celebrate Recovery

Celebrate Recovery är ett Kristuscentrerat 12-stegsprogram för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden, ja allt sådant som är en börda för oss i vårt liv.

Vi har just nu paus med våra öppna möten men däremot kan du anmäla dig till att gå en Stegstudiegrupp på 25 lektioner. Där vi går lite djupare in i Celebrate Recovery-processen. Då möts vi i grupper på 4-10 personer för att dela livet tillsammans under tystnadsplikt. Anmälan kan göras i samband med ett Celebrate Recoverymöte, en vanlig gudstjänst eller så kan du kontakta Ulriksbergskyrkans kontor.

3,5 miljoner människor har redan gått igenom programmet. Se filmen nedan!

 

Välkommen med!

Har du frågor angående Celebrate Recovery är du välkommen att kontakta celebraterecovery@ulriksbergskyrkan.se  

För mer information se även Celebrate Recovery Sverige