Colombia

I Medellin, som är Colombias näst största stad, stöder vi, genom Ankarstiftelsen, ett barnhem som drivs av UMU och leds av sjuksköterskan Enith Diaz sedan 20 år. De flesta av barnen kommer från socialt förstörda familjer, ofta en ensam ung mamma som inte har någon möjlighet att försörja sina barn.

UBK stöttar även fotbollsprojektet ”Gröna sidan”. Detta är ett projekt där ungdomar på sin fritid engageras i fotbollsskolor i Medellin för att förhindra att dessa ungdomar hamnar i kriminalitet och drogmissbruk.

Varje år åker en grupp människor från Växjö till Colombia för att hjälpa Ankarstiftelsen att bygga skolor. På så sätt får barn som annars inte skulle gå i skolan möjlighet till skolgång!