Colombia

I Medellin, som är Colombias näst största stad, stöttar vi en fantastisk gudskvinna som heter Rosita. Hon är varje vecka ute på gatorna och möter utsatta, hemlösa, fattiga och missbrukare. Tillsammans med andra volontärer går hon ut på gatorna och sprider evangeliet för de älskade människorna i både ord och handling. De ger ut mat och andra förnödenheter, de firar även gudstjänst ibland och därigenom får de utsatta förbön och en stöttning att ta sig ur misären. 
 
UBK stöttar även fotbollsprojektet ”Gröna sidan”. Detta är ett projekt där ungdomar på sin fritid engageras i fotbollsskolor i Medellin för att förhindra att dessa ungdomar hamnar i kriminalitet och drogmissbruk.
 
Varje år åker en grupp människor från Växjö till Colombia för att hjälpa Ankarstiftelsen att bygga skolor. På så sätt får barn som annars inte skulle gå i skolan möjlighet till skolgång!