Ulriksbergskyrkans behandling av personuppgifter

Bakgrund

I maj 2018 får Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Syftet är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter och särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Här kan du läsa hur Ulriksbergskyrkan hanterar personuppgifter samt vad vi använder dom till.

Medlemmar i församlingen

Du blir medlem i församlingen genom att bekänna din tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare och är villig att dela församlingens liv och värderingar. Är man sedan tidigare medlem i en annan församling blir man medlem hos oss genom ett så kallat flyttningsbetyg från annan församling. I samband med medlemskapet registrerar vi följande:

 • Dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress)
 • Födelsedatum
 • Eventuellt dopdatum
 • Datum för medlemskap, samt om medlemskapet sker genom dop, från annan församling eller din personliga bekännelse.

Är man flera i samma hushåll som är medlemmar registrerar vi dessa familjevis för att enklare kunna skicka ut och tillhandahålla information som rör hela familjen.

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingst. Vill du inte längre ha våra vecko-mail skickat till dig kontaktar du kontoret@ulriksbergskyrkan.se

Om du väljs eller utnämns du till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är kontaktperson för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webb-sida och/eller i annan kanal för information.

Församlingen kan komma att ta fram utdrag ur adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive födelsedatum. Den listan kan distribueras digitalt i pdf-form och/eller lämnas ut i pappersform till medlemmar om det finns skäl för detta.

När du flyttar till annan församling kan du begära och få ett flyttningsbetyg som du överlämnar till den församling som du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem. Vi sparar dina uppgifter för att kunna bjuda in dig till jubileer och liknande arrangemang.

Är du döpt i församlingen sparar vi dina uppgifter med personnummer, namn och datum för dopet i ett register. Du kan när som helst ställa frågan till församlingen om när du döptes. Vill du av någon anledning bli borttagen från dopregistret meddelar du det till församlingen som då tar bort alla uppgifter om dig utom dopdatumet, som sparas för församlingens statistik.

Deltagare i församlingens verksamheter

Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. För deltagare yngre än 13 år ber vi även om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt till denne. Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingst. Ditt namn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten. Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare, för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas alla uppgifter bort.

När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen för de som närvarar i aktiviteten.
För vårt administrativa arbete förs också en förteckning över vilka olika grupper vi har i församlingens verksamhet samt vilka som ingår i respektive grupp. Syftet med detta är att kunna hantera och administrera våra gruppaktiviteter och få en översikt över vårt arbete samt att förenkla utskick av information.

I vissa verksamheter (NBH) samlas personuppgifter in för att kunna administrera närvaro vid utfärder. Detta för att kunna ha tillgång till kontaktuppgifter och viktig information i händelse av en olycka. Vi samlar även in krypterade uppgifter för att dokumentera närvaro. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare.

Deltagande i arrangemang

Församlingen kan ordna församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan. Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas inte längre än två år. När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

Församlingskontakt Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder du dig till församlingen, se uppgifter nedan.

 

Kontaktuppgiftsansvarig i församlingen: Johanna Fromell

Ulriksbergspromenaden 46

352 46 Växjö

Tel: 0470-711371

kontoret@ulriksbergskyrkan.se

www.ulriksbergskyrkan.se

Org. nr: 829502-0021

bg: 802-897

Barnläger Senoren

Välkommen med på läger – härliga dagar med lek, sol, bad, mat, nya kompisar, bibel, tävlingar, Jesus, glass och mycket mer.

Detta läger görs genom ungdomsorganisationen KSSB-Ung. Därför erbjuds ett medlemspris för den som vill bli medlem i KSSB-Ung. Fördelarna med att vara medlem i KSSB-Ung är att du får en försäkring under lägret samt ett lägre deltagarpris.

Väljer du medlemspris blir du alltså medlem i KSSB-Ung. Det meldemsskapet är gratis, gäller för 2023 och innebär inga förpliktelser. Barn- och ungdommar i åldern 6-26 år kan vara medlemmar.

 

När: 28 juni – 2 juli

Var: Kustgården
Senoren

Ålder:
Årskurs 3-6

Anmälan:
Senast den 19 juni

MEDLEMSPRIS:
Vill du vara medlem i KSSB-Ung och få medlemspris väljer du biljetten som heter:
Deltagare – medlemspris 950 kr

Har du 1 eller 2 syskon med på lägret får du ytterligare rabatt och väljer då istället biljetten som heter Syskonrabatt – medlemspris (välj utifrån om du har 1 el 2 syskon på samma läger). OBSERVERA att alla syskon väljer denna biljett så får alla syskon rabatt på sin respektive biljett.
Syskonrabatt – medlemspris – Jag + 1 syskon på lägret 850 kr
Syskonrabatt – medlemspris – Jag + 2 syskon på lägret 770 kr

EJ MEDLEMSPRIS:
Vill du inte vara medlem i KSSB-Ung väljer du biljetten som heter:
Deltagare – EJ medlemspris 1150 kr
Har du 1 eller 2 syskon med på lägret får du ytterligare rabatt och väljer då istället biljetten som heter Syskonrabatt – EJ medlemspris (välj utifrån om du har 1 el 2 syskon på samma läger). OBSERVERA att alla syskon väljer denna biljett så får alla syskon rabatt på sin respektive biljett.
Syskonrabatt – EJ medlemspris – Jag + 1 syskon på lägret 1050 kr
Syskonrabatt – EJ medlemspris – Jag + 2 syskon på lägret 970 kr

LEDARE:
gratis,  anmäler sig med särkskild kod ni får av Nettan

INBETALNING:
Görs direkt vid anmälan via swish eller kort

LÄGERFOND:
Deltagare kan genom en församling söka pengar hos KSSB-Ungs lägerfond. Klicka på länken och sedan på fliken lägerfond och följ instruktionerna.


LÄGERSTART 28 juni – Incheckning 18.00-18:30

Saker att ha med sig:

 • Lakan, örngott/ sovsäck
 • Pyjamas
 • Handduk
 • Badkläder
 • Toalettartiklar
 • Regnkläder
 • Oömma kläder för utomhusbruk
 • Idrottskläder för utomhusbruk
 • Bibel, anteckningsbok o penna (Bibel finns även att låna för dig som inte har)

Saker att INTE ha med sig:

 • Mobiltelefon

På grund av att vi haft vissa problem med mobiler hos deltagarna under tidigare läger (framförallt kvälls- och nattetid) vill vi inte att deltagarna tar med sina mobiler till lägret, utan lämnar de hemma.

Behöver deltagarna ev. ringa hem har ledarna telefoner att låna.
Om någon hemma behöver komma i kontakt med någon deltagare eller ledare kan ni ringa någon av era lokala ledare som finns med på lägret.

 • Pengar

För att vi ska slippa ha kontanter så kommer man kunna köpa ”kiosk-kort/kuponger” vid in-checkning, detta betalas via swish.

LÄGERSLUT 2 juli 14:00

Om ni har frågor eller vill komma i kontakt med oss under lägret hör gärna av er till:

Nettan Eidenskog, lägerchef

Ulriksbergskyrkan

 

 

Mobilnr: 070-882 82 60

Miniläger

LÄGERSTART 5 maj 18.00 – Inkvartering – därefter korv för ALLA

OBS! Glöm inte fylla i antal korv-ätare vid anmälan.

Kostnad: 500 kr för 1 barn, 800 kr för 2 barn

Betalas via SWISH: 123 180 01 19 eller BG 802-8979

Märk inbetalningen med: Miniläger 2023 & barnets namn

 

Vid svårigheter att betala lägeravgiften finns det pengar att söka via vår hjälpkassa. Hör av dig till Nettan i så fall.

 

När: 5-7 maj

Var: Kronobergshed
vandrarhem

Ålder:
Från f-klass till åk 2

Anmälan:
Senast den 1 maj 

 

LÄGERSLUT 7 maj 14:00

Samling för hela familjen – därefter picknick i det gröna

Medtag egen fikakorg!

 

Saker att ha med sig:

 • Alla tar med underlakan och örngott samt sovsäck eller påslakan.
 • Oömma kläder, både för inne- och uteaktiviteter, regnkläder och
 • stövlar, handduk, tandborste, gosedjur, bok eller tidning att läsa innan man somnar.

Saker att inte ha med sig:

 • Godis, chips,
 • Leksaker
 • Badkläder
 • Mobiltelefon

Om ni har frågor eller vill komma i kontakt med oss under lägret hör gärna av er till:

Nettan Eidenskog, Ulriksbergskyrkan

 

 

Mobilnr: 070-882 82 60

Känslostarka barn

Välkommen till en föräldrarföreläsning om känslostarka barn!

Är du en förälder som ibland funderar på hur ditt barn/din ungdom mår?

Vill du träffa andra med samma utmaningar och glädjeämnen?

 

Föreläsning av Anders Liljekvist i Ulriksbergskyrkan: söndagen den 26 mars kl 14 till 16:30

 

Anders är kurator, utbildare och handledare med lång erfarenhet av att jobba med barn och unga med psykisk ohälsa och/eller NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer) så som ADHD och Autism.

 

Välkomna!

Vi söker…

Barn- & familjepastor

Ulriksbergskyrkan i Växjö har förmånen att vara en växande mångfacetterad församling med drygt 700 medlemmar och tillhör samfunden Pingst och Evangeliska frikyrkan. Vår längtan är att fortsätta nå ut till invånarna i Växjö och nu söker vi en person/pastor med inriktning på barn och familjer som vill vara med och utveckla vår församling och ta oss vidare mot nästa steg. Du kan vara pastor, pedagog, inspiratör eller alltihop. Viktigast är att du älskar barn, familjer och Jesus.

Tjänstens omfattning kan diskuteras, minst 50%, och kan ev. kombineras med andra uppgifter.

 

Ansvarsområden

· Leda och inspirera våra ledare i verksamheten

· Utveckla de verksamheter vi har, primärt Deluxe, vår söndagsskola, och Draget vår vardagsverksamhet.

· Leda och utveckla familje- och föräldraverksamheten

· Vara spindel i nätet i våra volontära ledningsteam

· Hitta vägar för att ännu mer nå barn och familjer utanför kyrkans väggar

· Vara en del i helheten i församlingslivet

· Vara med i vårt team av medarbetare som består av ca 10 personer.

 

Tillträde så snart det är möjligt.

Frågor och ansökan skickas till rekrytering@ulriksbergskyrkan.se

Påsk 2022

Påsk i Ulriksbergskyrkan

Vem du än är så är du varmt välkommen att fira påsk i Ulriksbergskyrkan.

 

Skärtorsdag

18:00

”Jesus gråter. Med dem som gråter.”

Lovsångs-gudstjänst:

 • lovsång
 • förbön
 • nattvard
 • bönestationer

Långfredag

10:00

”Jesus dör. Så kan vi förlåtas.”

Gudstjänst:

 • förbön
 • lovsång
 • predikan (av Joel Oredsson).

Påskdagen

13:00

”Jesus uppstår. Så kan vi segra.”

Påsk-fest:

 • påsk-vandring
 • grill & mat
 • hoppborg, popcorn
 • lovsångs-gudstjänst