Välkommen till höstens ”Bibel & Brunch”!

Du som är ung vuxen/student och gillar go gemenskap är välkommen till en fantastisk uppdukad brunchbuffé! Det blir relevant undervisning utifrån bibeln, med utrymme för samtal, frågor och reflektion. Fokus ligger på att fördjupa relationen med Gud genom undervisning om frågor som är aktuella i dagens samhälle, förankrat i Bibeln.

Vårt mål är att du som kommer till bibel & brunch ska träffa och lära känna andra troende studenter och unga vuxna, där vi kan uppmuntra och utmana varandra i den kristna tron.

Datum för hösten: 19/9, 24/10 och 21/11

Följ oss på Instagram för mer info!