BETA

Beta är en fortsättning för dig som gått en Alphakurs.

I Beta får du tillfälle att ytterligare fördjupa samtalet kring stora och små livsfrågor.

Vi inleder kvällen tillsammans med Alpha med en gemensam måltid. Därefter ägnar vi resten av kvällen åt att samtala utifrån Betadeltagarnas – dina – frågor och önskemål.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på tel 0470-71 13 71

Du kan också maila beta@ulriksbergskyrkan.se