MÖTESPLATSER

Vi tror att alla människor är skapade för gemenskap med Gud och med varandra, att ingen mår bra av ofrivillig ensamhet eller frånvaro av Gud i sitt liv. Därför vill vi skapa mötesplatser mellan Gud och människa, men även oss människor emellan. Tillfällen som kan vara en hjälp för oss alla att hitta en gemenskap, finna Gud eller låta Gud finna oss.

Vi erbjuder återkommande aktiviteter som sker på olika tider i veckan. Vi hoppas att du kan hitta något eller några tillfällen som passar dig, där du kan komma som du är och dela vår gemenskap men också berika den med den du är. Vi vill dela livet tillsammans med den Gud som vi tror på.