Indien

klassrum

Några elever i ett klassrum

Daliter kallas numera de människor, som förr ofta benämndes ”kastlösa” eller ”oberörbara”. De utgör idag upp till 300 miljoner och lever i skuggan av det nya välbärgade och högteknologiska Indien. Många daliter förvägras rätten till fullvärdig utbildning och hälsovård. Sedan 2011 har Ulriksbergskyrkan stöttat dalitbarns utbildning i norra Indien och från och med 2016 gör vi det i samarbete med Asian Sahyogi Sanstha India, ASSI.

Under en resa till Indien i oktober 2014, fick några församlingsmedlemmar möjlighet att besöka ASSIs arbete bland järnvägsbarn och med församlingsplantering, och även årskonferensen i Varanasi. Ledaren för ASSIs arbete, Victor John, hade en Indienhelg i Växjö i april 2015.

ASSI driver en låg- och mellanstadieskola i Chehri utanför Gorakphur i Uttar Pradesh. Genom att barnen får lära sig att läsa, skriva och räkna, kan de lättare ta hand om sig själva i framtiden. Runt skolan i Chehri tränas också föräldrar för att de ska ha bättre förutsättningar att själva ta hand om sina barn. I januari 2016 påbörjades bygget av nya klassrum. UBK stöder skolgången för tolv elever på skolan.

 

AllaElever

Cheriskolans elever klädda i sina nya skoluniformer – framför skolbygget

I Delhi, huvudstaden i Indien, satsar ASSI på att ge yrkesutbildning till barn som har några års skolutbildning. Dessa barn är så kallade järnvägsbarn och växer upp i slummen nära järnvägen. De behöver ett yrke så att de kan försörja sig och inte hamnar i utanförskap och kriminalitet. UBK bidrar till att göra detta möjligt.

För mer information, skriv till: fadderbarn@dalitfreedom.se