Colombia

I Medellin, som är Colombias näst största stad, stöder UBK, genom Ankarstiftelsen, ett barnhem som drivs av UMU och leds av sjuksköterskan Enith Diaz sedan 20 år. De flesta av barnen kommer från socialt förstörda familjer, ofta en ensam ung mamma som inte har någon möjlighet att försörja sina barn.

   colombia01               colombia02

UBK stöttar även fotbollsprojektet ”Gröna sidan”. Detta är ett projekt där ungdomar på sin fritid engageras i fotbollsskolor i Medellin för att förhindra att dessa ungdomar hamnar i kriminalitet och drogmissbruk.

colombia03                  colombia04