RPG – Riksförbundet Pensionärsgemenskap

RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap, är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.

* RPG vill tillvarata dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre
* RPG är öppet för alla pensionärer och anhöriga

Upplever du att kristna värderingar är värdefulla i vår tillvaro är RPG en organisation som kan passa dig. I Växjö är RPG en ekumenisk förening med samlingar i Ulriksbergskyrkan, Equmeniakyrkan och Västrabokyrkan.
Samlingarna har olika teman och är öppna för alla oavsett ålder.

 

 

Vill du veta mer eller bli medlem?

Kontakta

Anita Olsson, ordförande

Tel 073-618 41 63  Epost anita.olsson@bergqvist.se

Asta Sundberg

Tel 0470-805 18

 

Program våren 2018