Hemgrupp

Vi vill som församling erbjuda dig att vara med i en hemgrupp, där du tillsammans med andra kan växa som människa och kristen. En hemgrupp är en mindre grupp människor (6-12 pers) som träffas regelbundet för att hjälpa varandra i processen att bli mer lika Jesus. Vår vision är att du i den lilla gruppen ska få möjlighet att på ett personligt sätt dela livet mitt där du står just nu och bli uppmuntrad och utmanad av de andra i gruppen att leva ut din tro i vardagen, i ord och handling. Hemgruppen är en plats för gemenskap och omsorg om hela människan – ande, kropp och själ.

Vill du veta mer om våra hemgrupper eller kanske vara med i en?
Mejla gärna till adressen hemgrupp@ulriksbergskyrkan.se