På Gång

  • 1/okt – 12/nov Mötesserie – Närkontakt
  • Lör 7/okt Following & Fishing – Anmälan
  • Fre 24/okt Företagsnätverk – Närverksträff med Lennart Hambre – Anmälan