Grundkurs i kristen tro – Alpha

Alpha Mark-Red1_Lrg-01

Vem som helst kan gå en Alphakurs, men den vänder sig speciellt till dig som är nyfiken och vill utforska den kristna tron lite närmare eller är lite osäker på vad du egentligen tror på. Kursen är utformad för att passa dig som inte är van att gå i kyrkan.

 

Hur kan en kurskväll se ut?

Vi börjar med att äta något tillsammans, därefter tar vi upp ett ämne som berör livet och kristen tro. Sedan delar vi upp oss i grupper för att samtala. Många upplever samtalsgruppen som ett av de mest positiva inslagen i Alphakursen.

Här är några exempel på ämnen som tas upp under en Alphakurs:
Vem är egentligen Jesus? Varför tillåter Gud ondska? Varför var Jesus tvungen att dö? Hur ber man?

 

En trailer om vad Alpha är

Vill du veta mer om Alpha? Hör av dig till oss!
Tel: 0470-71 13 71
alpha@ulriksbergskyrkan.se