Församlingsledning

Kontakta oss gärna på e-postadressen forsamlingsledningen@ulriksbergskyrkan.se
om du har frågor eller synpunkter.

Fredrik Albertson, ordförande | Lars-Åke Egerbo, vice ordförande
Helén Ahlgren | Bengt Albertson | Lisa Davidsson | Johanna Fromell | Pelle Rosdahl | Mikael Moskog |
Rebecka Åkesson | Ana Zapata