Januari 2018 BÖN

Banner Bön 150
 1. Bön är ett av Ulriksbergskyrkans fokusområden under 2018
 2. Under januari har vi en 21-dagars bönekedja som man kan delta i
 3. Under 3 gudstjänster, 7/1, 14/1 och 21/1 är det undervisning om bön.
 4. Den 13/1 har vi en heldags bönesatsning

 

Inledning

 

Bön är en lika naturlig del för en lärjunge till Jesus som luften vi andas. Jesus säger i bergspredikan ”När ni ber…” (Matt 6:5) Det är genom bönen, hjärtats samtal med Gud, som vi håller relationen vid liv med Gud, vår himmelske Fader.

 

Bön är mer en livsstil än olika andliga övningar. För att bönen verkligen ska bli en del av våra liv behöver vi ge rum och tid för den tills den blir en integrerad del av livet vi lever. Bönen är en nyckel till att lära känna vem den Gud är som har visat sitt ”ansikte” i Jesus Kristus och i dag är närvarande i sin församling genom Den helige Ande.

De tre första gudstjänsterna i januari handlar om bön. Det sammanfaller med en tjugoen dagars bön- och faste period i församlingen som är mellan den 8–28 januari. En utmaning jag vill skicka med dig är att du ger utrymme dessa tjugoen dagar med minst tio minuters bön varje dag. Bestäm redan nu vilken tid som är bäst för dig, före eller efter frukost, mitt på dagen eller på kvällen… Tiden finns för oss alla men vi behöver alla planera in den. Lördagen den 13 januari är det en bönedag i Ulriksbergskyrkan mellan 10.00 – 24.00 där du kan komma och gå som du har möjlighet. Du kan också skriva upp dig på en eller flera dagar då du tillsammans med andra ber- och fastar. Bön och den profetiska tjänsten är ett av våra fokusområden under 2018.

 

Tre gudstjänster om bön utifrån treenigheten

Syftet med denna serie om bön är att redan i årets början lyfta fram vikten av att vi som församling lever och växer i bönens dimensioner. Bön är en nyckel till att få se en församling växa fram likt den vi kan läsa om i apostlagärningarna. En församling genomsyrad av kärlek till Jesus, varandra och omvärlden. En församling genomsyrad av kraft och auktoritet i namnet Jesus. (Apg 2:41-47, 4:23-31, 5:12-16) I denna serie om bön kommer vi lyfta fram tre olika bitar ur mönsterbönen ”Vår Fader” som vi också kopplar till de tre personerna inom den heliga treenigheten. Gud Fadern, Gud sonen och Gud den helige Ande.

 

Bön - en nyckel till Guds närhet (Fadern)

Den bön som Jesus lärde sina lärjungar att be börjar med ”Vår Fader”. Det inbjuder oss till en nära och innerlig gemenskap med Gud som vår Far. Att Gud beskrivs som en Far i de bibliska texterna innebär i dess djupaste mening att han inbjuder oss alla till en varm och innerlig relation med sig själv. Genom hela bibeln ser vi hur djup Guds omsorg är för varje människa och detta har tydligast uppenbarats i Jesu Kristus som har visat oss Guds ansikte klarar än någon annan. I alla tider har en del män och kvinnor haft svårt att närma sig Gud som en far på grund av att de har en skadad relation med sin jordiske far. I Bibeln finns det även bilder av Gud som en omsorgsfull och god moder. (Jes 66:13, Luk 15:8–10) Gud är långt mer kärleksfull och god än den bästa jordiska far eller mor vi kan tänka oss.

 

Samtalsfrågor

 

 • Läs Matt 6:6, 9, Luk 15:11:32
 • Vad känner du för att be till Gud som till en Far?
 • Hur kan du bli allt mer förvissad om att du är Guds älskade barn?
 • Dela erfarenheter med varandra om att leva i Guds närhet
 • Be om att Den helige Ande drar in er alla i Faderns kärlek, den kärlek han visat oss alla i Jesus Kristus

 

 

 

 

 

 

 

 

Bön – en nyckel till förlåtelse (Sonen)

I bönen ”Vår Fader” finns bönen om att Gud ska förlåta oss i den grad vi förlåter dem som gjort oss illa. ”…förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.” Det är en utmanade bön som berör oss alla på djupet. Det finns en stark koppling mellan bönen och förlåtelsen av Gud och din förlåtelse till dem som sårat dig. På minst två ställen utmanar Jesus oss att först gå och försona oss med dem vi har något otalt med innan vi fortsätter att vara i bön och tillbedjan.

Samtalsfrågor

 • Läs (Matt 5:23-26, 6:12, 14–15, Mark 11:25, Rom 12:18, Ef 4:32)
 • Dela erfarenheter av att själv ta emot förlåtelse av din himmelske Fader
 • Vad tror du Jesus menar med bönen: ”…förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.”
 • Finns det någon du idag behöver be om förlåtelse?
 • Be om förvissning om Faderns förlåtelse och om mod och vishet att ge den vidare till dem som sårat dig. Ta gärna kontakt med någon du har förtroende för och samtala om dina sår/besvikelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bön – en nyckel till kraft (Anden)

I bönen ”Vår Fader” lär Jesus oss att be ”Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen”. Att be den bönen är detsamma som att be Gud komma med sin kraft till förvandling, befrielse och helande. Vi lever idag, efter att Faderns löfte om den helige Andes utgjutande blev uppfyllt på pingstdagen, i Andens och församlingens tidsålder. Det innebär att Gud idag är verksam i och genom församlingen och den helige Ande.

 

Guds rike har kommit inom räckhåll genom Jesus Kristus. När det står att Guds rike är nära eller här betyder det att riket är inom räckhåll i och genom Jesus, tack vare hans försoningsdöd. Att Guds rike är inom räckhåll innebär att det redan nu finns möjlighet till upprättelse, befrielse och helande. Guds rike är här men ändå inte till sin fullhet. Nu kan du bli helad och befriad. Då, när Jesus kommer tillbaka kommer du att bli helad och befriad! Nu är frälsningens tid och det innebär att var och en som bekänner sina synder blir förlåten och född till Guds älskade barn.

 

Samtalsfrågor

 • Läs (Matt 6:10, Mark 1:15, Luk 11:20, Apg 4:23-31)
 • Dela erfarenheter av Guds rikes krafter i ditt och andras liv
 • Hur kan vi som församlingen hålla ihop spänningen om löftet om befrielse och helande i namnet Jesus och allt lidande som finns mitt i församlingen och i vår närhet?
 • På vilket sätt har du upplevt Andens närvarande i ditt liv?
 • Be om att ni tillsammans uppfylls av tro och Den helige Ande